Descartes decía: ” COGITO ERGO SUN”

Descartes decía:

“COGITO ERGO SUM”

 

Gonçal Bayó i Canut

Continua la lectura de Descartes decía: ” COGITO ERGO SUN”