NOVA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 

10259748_240561996152153_7623442152899989183_n

Apreuat Lluís, et faig tramesa de les modificacions 3/2004, por el Real Decreto-ley 4/2013, del 22 de febrer.
Aquest Decret llei té una sèrie de mesures de suport als emprenedors, pymes i autònoms de diferents indoles, i que podem destacar ara totes les que van dirigides a reduir la Morositat vers las operacions comercials.
La morositat amb el pagament de deutes contractuals vers empreses i l’allargament i ajornaments dels pagaments és avui una gran preocupació afegida de la problemàtica que té tot el teixit industrial i comercial, així com tots els autònoms, ja que pot afectar a la supervivència de les empreses en general, cal destacar els canvis a la llei 3/2004 amb l’establiment de mesures, de lluita contra la morositat amb les operacions comercials aquest nou Decret Reial del 4/2013 torna a modificar l’anterior llei 3/2004, amb la que s’incorpora aquesta nova directiva a les darreres exigències de la UE.

Veiem doncs les principals modificacions esdevingudes.

S’unifica amb 30 dies el termini de pagament, a excepció feta d’acord vers les parts, no obstant és manté la normativa, del fet que és totalment indestriable que els terminis siguin superiors als 60 dies.
S’atorga un termini especial, amb el cas pactat prèviament d’un procediment d’acceptació ho comprovació dels productes, ho serveis, el que no podrà ésser superior en cap cas a 30 dies i el pagament haurà de fer-se dins dels 30 dies següents.
El termini es comença a comptar des de la data de la recepció efectiva dels béns rebuts o de la prestació dels serveis sol·licitats i s’adaptaran amb conseqüència a la data de l’inici, amb el cas de remissió de factures per mitjans Electrònics
Es manté la referència, i l’acumulació de factures establin-se amb 15 dies el període màxim d’acumulació d’aquestes.
S’incorpora la previsió relativa als calendaris de pagament, i com és farà el calculo dels interessos, amb el cas de qualcun dels terminis no s’hagi abonat amb la data pactada.
Es reforma el tipus legals d’interès d’ajornament (demora) que el deutor, este obligat a pagar, que passa d’ésser de set a vuit punts percentuals, i que
Hauran de sumar-se al tipus d’interès que aplica el Banc Central Europeu, a la seva més recent operació principal de finançament
A les indemnitzacions pel cost de cobrament s’ha previst que en tots els casos s’hi han d’abonar al creditor una quantitat fixa de 40 €, sense necessitat de previsió prèvia, i que s’hi ha afegiran a la reclamació que sigui correspon-nen per les despeses que la mora ha comportat pel creditor per la contractació d’un advocat o si més no d’una agència de gestió de cobraments
S’inclouen entre les clàusules abusives i, per tant nul·les, les que exclouen la indemnització per costos de cobrament, les quals esdevindran contraries a la Llei. A excepció del fet que el deutor pugui demostrar que la citada exclusió no és abusiva.
Es preveu que la infracció d’aquesta Llei sigui produïda a través de pràctiques comercials, que també siguin qualificades d’abusives i per tant el mateix règim d’impugnació.
Tots els contractes fins i tot els signats abans de l’entrada amb vigor del Reial Decret-Llei 4/2013 estaran sotmesos a la Llei 3/2004, tenim en compte la nova redacció en el termini d’un any des de l’entrada en vigor.
Aquestes són les modificacions que s’han de tenir en compte vers l’anterior llei i que forma totalment part de les mides europees de reforma.
La directiva 2011/7/UE. Va substituir l’anterior Directiva de l’any 2000/35/CE.
Crec que és prou important per deixar palesa de la nova llei a fi i efecte de què tothom n’estigui assabentat.
És evident que aquesta nova reorientació de les lleis, per adaptar-se a les normatives de la UE. afectaran els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 tants amb els fonaments de concepte i abast, de totes les transaccions que esdevinguin a la República Catalana, i que tu Lluís vares exposar amb data de l’11 de gener del 2012 i revisat el 15 de gener del 2013
Al text d’aquestes esmenes a la llei esta consolidat i la informació és del Ministeri de la Presidència departament Jefatura del Estado i la darrera actualització fou posada en vigor el 2/10/2014 i publicada al BOE, que és la meva referencia, la traducció ha estat  de G. Bayó i Canut

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s