EIX MEDITERRANI.

La líneas  vermellas  son els traçats del EIX.  traçat del EIX-MEDITERRANI
*La líneas vermellas son els traçats .
dels Eixos Mediterrani i vertebrador.
DESCRIPCIÓ DEL EIX DEL MEDITERRANI I  EL EIX VERTEBRADOR EUROPEU ENÇA AFRICA FINS ESTOCOLMO.

Eix Mediterrani

DES DE EL SEU INICI, CONECTANT TOTS ELS PORTS FLUVIALS DE EL MAR BALTIC I DEL MAR DEL NORT. AQUEST EIX FERROVIARI ARRIBA FINS KOBLENZ ( Alemanya ) A ON ES DIVIDEIX EN DOS RAMALS.

RAMAL PRINCIPAL EST:

El seu traçat passa per anar envers al Sur, vers la vall del Rhin ençà Bassel i Berna i creua els Alps Suïssos fins a Milà Torino i Gènova.

RAMAL PRINCIPAL OEST:

El seu traçat passa creuant per els valls del Rhin i el Rodano, passant del un altre a través de Luxemburg i Metz i discorre per la costa Mediterrània, més occidental ençà Marsella i Gènova, fins Algesires i s’ha apropa al Marroc i Argelia, connectant els Eixos més importants de la Unió Europea.

Amb aquest darrer punt, es a on s’hi integra el EIX MEDITERRANI ( espanyol ), al ramal Oest que unirà Europa amb Africa. Aquest Ramal es el que presentem únicament, tocant el EIX MEDITERRANI.

Quelcom de les dades del estudi, les tenim dels informes, de: FERRMED, INE, GENERALITAT COMUNITAT VALENCIANA, CAMARA DE COMERÇ DE MURCIA , GENERALITAT DE CATALUNYA, INDESCAT. I CAMARAS DE COMERÇ DE VALENCIA I BARCELONA, així com  del MINISTERI DE FOMENT ESPANYOL.

EIX MEDITERRANI, com ja coneixem es el ramal Oest, que unirà el continent Africá envers Tànger, per Algesires per tota la costa Mediterrània espanyola, fins a Perpinyà ( França), amb una extensió de 1300 Km. I que beneficiara nous punts de creació Industrial, tenim un benefici per l’Economia espanyola extraordinari.

Del EIX MEDITERRANI, sortiran beneficiades les ciutats de : Algesires, Màlaga, Motril, Almerìa*, Múrcia, Alacant, València, Castelló de la Plana, Tarragona i Barcelona.

*Degut a la orografia d’aquesta part de la costa, resta pendent una modificació del traçat per l’interior d’Andalusia.

Cal fer una observació molt important ; els Ports de Barcelona, Tarragona València i Algesires son dins del 70 Ports més grans del Mon, envers a la quantitat de Contenidors que es mouen dins del trafic Portuari, i formam part dels 20 primers d’Europa. Aquests Ports es beneficiaran ja que esdevindrien , con la principal i més important Porta d’entrada a Europa, degut al tràfic de mercaderies que arribarien de Amèrica, Asia i Oceania mitjan-sa un SISTEMA DE TRANSPORTS INTERMODAL.

El EIX MEDITERRANI, fou aprovat i considerat dins de la xarxa de transports Europeus. Amb data del 18/XII/2012, i ratificat per la UE. El 30/06/2013, com a PRIORITAT Europea les inversions del Estat espanyol arribaran fins als 51.000 milions de €. Es creu que la data d’acabat del Eix esdevindrà l’any 2030. aprox.

Tenim en compte l’impacte que afectara al transport de mercaderies, es molt interessant el conèixer les dades, en las que Espanya figura com a la segona potencia Europea, ( dins del ranking europeu) i (en milions de tones per Km. Segons els informes de l’oficina estadística de la Comissió Europea EUROSTAT) i analitzats per l’Associació de Transport Internacional per carretera ASTIC ), representant per transport Internacional per carretera el 35% de la totalitat del sector del transports, fem una comparativa:

França el transport Internacional es el 9% de la totalitat, al Regne Unit es el 5% i a Itàlia el 12%. aixi dons tenim en compte , tant el Transport Nacional com el Internacional, Espanya ocupa la 3ª posició dins del ranking europeu amb 192.597 milions de tones per km. Figuren com a primers Alemanya i Polònia i davant de França, representant el 11% del volum total del transports europeus.

El fluí-xos de mercaderies del Nort d’Africà i els ports del Mediterrani-Occidental esdevindran una gran increment amb les properes dècades ( l’any 2004 = 176.120 camions van transportar mercaderies, envers el Port de Algesires amb els Ports de Ceuta i Tànger.) Això vol dir-nos que el EIX té una influencia directa i indirecta envers 245 milions de Europeus, el 54% de la totalitat de la UE. I tindrà un 67% del PIB, de la UE., apart de tenir una gran influencia envers 6O milions dels habitants de l’africa del Nort. L’EIX farà més fàcil el desenvolupament del comerç, envers EUROPA, ASIA I OCEANIA. Aixi com des-de EUROPA I AMERICA, les dues amb volums molt importants.

L’EVOLUÇIÓ DEL TRAFIC:

La intensitat del trafic anyal ( any 2002) té una variació des-de 24 i 112 milions de tones, de las aprop del 78 i entre el 98%, de les mercaderies varen esser transportades per carretera, seguin més o menys unes pautes, direcció Nort: A tots els sectors de l’automoció, productes farmacèutics, construcció, metal·lurgista i la siderúrgia. Direcció Sur: Cap els Ports del Nort d’Europa, l’automoció, la siderúrgia, la electrònica, la química i la farmacèutica. Analitzem les xifres estadístiques corresponents a les quatre Comunitats Autònomes d’Espanya ( Andalusia, Múrcia, València, i Catalunya) per les que el EIX MEDITERRANI, ani-ra camí del Nort d’Europa i quin significat tenen dins de la economia espanyola, Industrialment, i Comercialment:

El 49% de la població espanyola ( Catalunya i la Comunitat Valenciana elles soles significant el 25% de la totalitat espanyola.)

El 45% del PIB espanyol ( Cat. i CV. Signifiquen el 30% del PIB de Espanya )

Més del 50% del VAB de tots els productes agrícoles

Més del 48% de la producció Industrial espanyola ( amb el tema de bens de consum, aixi com amb els productes intermedis es el 56%.)

El 65% del trafic de tots els ports espanyols, excloent Canàries.

Aquest Eix intermodal dona seguretat a la captació de trafic ferroviari, nou i l’actual degut al desenvolupament del comerç , per mitjans molt més escaients.

La Previsió que el any 2020 uns 46 milions de tones de trafic, viatjaran entre Duisburg i Cerbère i uns 32 milions de tones, envers Cerbére i València i uns 13 milions de tones envers València i Algesires. ( el trafic de les terminals terrestres esdevindrà prioritàriament un trafic INTERMODAL, amb transport per carretera facilitat per les plataformes logisticas actuals aixi com de nova creació amb el futur.

L’EIX ferroviari suposara una reducció molt gran de les despeses, externes i les associades al transport . ( segons el càlculs de la metodologia INFRAS/IWW, amb una quota de un 20% ( amb aquests moments la quota es de un 5%), s’ha aconseguiria una reducció anyal de 1.600 milions de €.

Si el transport ferroviari arribes al 30% de la quota la reducció de les despasses arribaria aprop dels 2.600 .- milions de €.

MILLORAR LA COMPETIVITAT GENERAL de la UE.

Com ? Amb el valor afegit ( particularment amb lo corresponent al transport FERROVIARI

I MULTIMODAL de mercaderies. ) mitjans la Aplicació dels principis “ R+D+4i “

I = Investigació

D = Desenvolupament

i = Innovació

i = Identitat ( la cultura de l’Empresa )

i = Incidència ( amb els mercats )

i = Infraestructures

(a nivell global, regional i empresarial )

LA POTENCIACIÓ D’AQUEST EIX; esdevindrà amb el futur, la plena capacitat de reequilibrar-ne les zones amb potencials econòmics i esperançàs de desenvolupament molt diferents.

Tenim en compte que el PIB d’una gran part de aquestes regions es inferior a la mitjana de la UE-15. El EIX ferroviari esdevindria un motiu de desenvolupament d’aquestes regions. Cal tenir en compte que les regions de la costa Mediterrània Occidental, tenen un ràpid proces d’intensificació residencial. Les noves infraestructures logístiques ajudaria-en a la creació de una econòmica, mes productiva i molt variada i un valor afegit molt alt.

Posem un exemple: Ara tota les mercaderies que venen a Europa, venen com a Producte Acabat.

Per anar directament als grans distribuïdors i al mercat, però tenim en compte el EIX Mediterrani es podrien fer les trameses de peça s per muntar com a producte acabat i valor afegit.

El muntatge de les peça s es podria fer aprop ( dels HUBS Intermodals, que s’ha haurien de fer i evident-ment) això comportaria la creació de nous llocs de treball, la disminució de la taxa d’atur, ( al crear-se noves Industries ) o adaptar i modernitzar les actuals, els Polígons de creació de aquest nou teixitindustrial tenen que esser aprop de Autopistes, Xarxes de transport. Aeroports i els Ports a on arribarien les mercaderies, en principi les més escaients, podrien esser les que resten mes a prop de la conurbació de Barcelona, així com el Vallés Occidental i el Vallés Oriental, i el Penedès en general ben aprop tant de Tarragona i el seu port com del aeroport de Reus, com de la conurbació de Barcelona amb totes les avantatges ja conegudes, degut a les seves estructures.

Si fem un altre anàlisis podem veure, que el transport amb vaixells de contenidors, si les distancies sonles mateixes, signifiquen un cost molt més elevat, degut que no es el mateix volum en metroscúbics , transportar PRODUCTE ACABAT, que peça s per muntar , ni molt menys el cost del transport al reduïrse els días del transport, aixi com les distancies si arriban als Ports de Cataluya. A on es podem muntar les `peça s i convertir-lo amb PRODUCTE ACABAT I DE VALOR AFEGIT, així con fer una Distribució més rapida, mitjan-sa el EIX Ferroviari i els centres Intermodals, al costat del HUBS, per la distribució la UE. A cost més baix, que el actual.

L’EIX MEDITERRANI, te moltes avantatges econòmiques aixi com molt més dinamisme, però te també una part d’inconvenients, que val la pena esmenar:

La forta pressió residencial, que pateix la zona degut als atractius del clima i del terreny, el que es un perill considerable, per les estructures productives.

Com es una economia molt oberta per la competència del exterior, es veu obligada a mantindre una alta competitivitat.

Aixi com una manca de capitals Públics, que afecten la productivitat.

L’ample de via ibèrica, ( 1.668 mm. Contra el ample de via UIC de 1.435mm.), saturació de les rodalies de València i Barcelona, la manca de continuïtat* amb els trams Almeria/ Múrcia, mancances i deficiencias amb els accessos dels Ports. *S’he esta fen un nou estudi per passar-lo per dins d’Andalusia degut a la orografia de aquesta part de la costa Mediterrània.

La mancança de interès per l’Estat espanyol, per l’EIX MEDITERRANI, per afavorir el EIX CENTRAL de Madrid a Tolosa de Languedoc.

AVANTATGES: las ja anomenades anteriorment, el esser un EIX INTERMODAL, conforme a la Política de la U.E

El alt cost diferencial envers el EIX CENTRAL i el EIX DE MEDITERRANÍ, molt més econónomic de construcció i manteniment aquest darrer.

Alta reducció dels costos del Transport

Funcionament les 24 hores del dia

Les característiques soci-económiques, de las zones cover-tas per l’EIX i les previsibles de desenvolupament futur dels fluixos significatius per el Ferrocarril.

La topografia del EIX es més planera, i per tant millor per el transport de mercaderies que qualsevol altre EIX, ferroviari del SUR AL NORT de la U.E.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s